ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200994
รหัส Smis 8 หลัก :
  30040079
รหัส Obec 6 หลัก :
  200994
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhun(wuttivittayakarn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหัน
ตำบล :
  บ้านหัน
อำเภอ :
  สีคิ้ว
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30140
โทรศัพท์ :
  044-987000
โทรสาร :
  044-987000
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2453
อีเมล์ :
  banhunschool@hotmail.com/school135
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจตุรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 06:31:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)


นายวิทยา พันธุ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน