ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนค่าวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201030
รหัส Smis 8 หลัก :
  30040012
รหัส Obec 6 หลัก :
  201030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนค่าวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonkawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนนค่า
ตำบล :
  โนนค่า
อำเภอ :
  สูงเนิน
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/09/2458
อีเมล์ :
  nonkawittayaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดจิกนากลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนค่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนค่าวิทยา


นายธรรมนูญ ชัยศัตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค่าวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน