ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201083
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030067
รหัส Obec 6 หลัก :
  201083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระตะเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBansatakean School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  สระตะเคียน
อำเภอ :
  เสิงสาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30330
โทรศัพท์ :
  0-4443-0137
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/4/2464
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มชมตะวัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2562 เวลา 10:11:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน


นายสมชาย เชิญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน