ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201094
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030065
รหัส Obec 6 หลัก :
  201094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samakkeeprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโคกสูง
ตำบล :
  สระตะเคียน
อำเภอ :
  เสิงสาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30330
โทรศัพท์ :
  0862498081
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มี.ค. 2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:39:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์


นายไพฑูรย์ เทศนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน