ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201104
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030076
รหัส Obec 6 หลัก :
  201104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านเสิงสาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbansoengsang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเสิงสาง
ตำบล :
  เสิงสาง
อำเภอ :
  เสิงสาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30330
โทรศัพท์ :
  0-4444-7204
โทรสาร :
  0-4444-7204
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2478
อีเมล์ :
  bsskorat3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเสิงสาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:21:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง


นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน