ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201184
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030177
รหัส Obec 6 หลัก :
  201184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสันติสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Koksuntisuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกสันติสุข
ตำบล :
  วังหมี
อำเภอ :
  วังน้ำเขียว
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30370
โทรศัพท์ :
  0-4443-0056
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  siri52210077@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14:05:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข


นางศิริเนตร สิงห์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสันติสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน