ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201196
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030167
รหัส Obec 6 หลัก :
  201196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศาลเจ้าพ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanjaophoa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านศาลเจ้าพ่อ
ตำบล :
  วังน้ำเขียว
อำเภอ :
  วังน้ำเขียว
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30370
โทรศัพท์ :
  0-4422-8800
โทรสาร :
  0-4422-8800
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤศจิกายน 2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มวังน้ำเขียวสามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 04:06:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ


นางลภาภัทร พลสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน