ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201200
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030175
รหัส Obec 6 หลัก :
  201200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าวังไทรสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thawangsai samakkee school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าวังไทร
ตำบล :
  วังหมี
อำเภอ :
  วังน้ำเขียว
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30370
โทรศัพท์ :
  0-4443-0411
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2526
อีเมล์ :
  thawangsai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังคีรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหมี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  150 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:28:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี


นายณรงค์ศักดิ์ เขียงกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน