ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนด่านอุดมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201204
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030182
รหัส Obec 6 หลัก :
  201204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ด่านอุดมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Danudomwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบะด่าน
ตำบล :
  อุดมทรัพย์
อำเภอ :
  วังน้ำเขียว
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30370
โทรศัพท์ :
  081-877-4624
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กันยายน 2486
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังน้ำเขียว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุดมทรัพย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 22:04:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนด่านอุดมวิทยา


นางสาวดวง โชติสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน