ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201234
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050195
รหัส Obec 6 หลัก :
  201234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONTONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านบ้านเทพประทานพร
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  เทพารักษ์
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-082205
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม 2496
อีเมล์ :
  30050195@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลหนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนทอง


นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน