ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201236
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050197
รหัส Obec 6 หลัก :
  201236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WUNGSOMBOON SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านวังสมบูรณ์
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  เทพารักษ์
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-430231
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/03/2519
อีเมล์ :
  wsb@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์


นายสังวาล กองขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน