ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหิงห้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201238
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050199
รหัส Obec 6 หลัก :
  201238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหิงห้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hinghoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านท่าวังศาล
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  เทพารักษ์
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-430688
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:05:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหิงห้อย


นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหิงห้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน