ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201240
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050188
รหัส Obec 6 หลัก :
  201240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดสระแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudsakeaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองบง
ตำบล :
  วังยายทอง
อำเภอ :
  เทพารักษ์
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  084-9612051
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  bankudsakaew@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยายทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13:59:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว


นายไพฑูรย์ สุภัทโรบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน