ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยายทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201242
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050189
รหัส Obec 6 หลัก :
  201242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังยายทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wungyaitong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังยายทอง
ตำบล :
  วังยายทอง
อำเภอ :
  เทพารักษ์
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-430449
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  wangyaitong_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยายทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:41:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังยายทอง


นายวัชรพงษ์ กันขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน