ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201243
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050191
รหัส Obec 6 หลัก :
  201243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำนักตะคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansamnaktakro
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านวังกะทะเหนือ
ตำบล :
  สำนักตะคร้อ
อำเภอ :
  เทพารักษ์
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-227161-2
โทรสาร :
  144227162
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 ก.ย. 2480
อีเมล์ :
  bansamnaktakro@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำนักตะคร้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ


นายเกษม เกณฑ์ขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน