ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพานหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201247
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050201
รหัส Obec 6 หลัก :
  201247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะพานหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sapanhin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสะพานหิน
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  เทพารักษ์
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-081012
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09:39:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะพานหิน


นายเดชา ผ่องโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน