ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201248
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050193
รหัส Obec 6 หลัก :
  201248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongbualuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองบัวหลวง
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  เทพารักษ์
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  nongbualuangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  41 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 19:12:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน