ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201250
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050222
รหัส Obec 6 หลัก :
  201250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thanonsuranai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านปะคำ
ตำบล :
  สระพระ
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-972221
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มกราคม 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสระพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13:56:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)


นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน