ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมาบกราดวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201254
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050219
รหัส Obec 6 หลัก :
  201254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มาบกราดวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mabgradvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านมาบกราด
ตำบล :
  มาบกราด
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-249721
โทรสาร :
  044249721
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2493
อีเมล์ :
  mabgard_55@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอพระทองคำ 14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มาบกราด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:44:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมาบกราดวิทยา


นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบกราดวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน