ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201258
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050218
รหัส Obec 6 หลัก :
  201258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดจิกหนองแห้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankudjik-nonghaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองแห้ว
ตำบล :
  พังเทียม
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  089-985-6629
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/05/2482
อีเมล์ :
  30050218@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ 15
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พังเทียม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:07:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว


นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน