ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองหลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201261
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050215
รหัส Obec 6 หลัก :
  201261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทองหลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHONGLANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านทองหลาง
ตำบล :
  พังเทียม
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-430457
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังเทียม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:07:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทองหลาง


นายอนุสรณ์ มะเดื่อชุมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน