ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนไพล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201262
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050216
รหัส Obec 6 หลัก :
  201262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนไพล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanPonpalai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโพนไพล
ตำบล :
  พังเทียม
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังเทียม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 16:08:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนไพล


นางสาวศิริพรรณ ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนไพล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน