ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201264
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050212
รหัส Obec 6 หลัก :
  201264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pangthiam-Kurusamakkee 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านพังเทียม
ตำบล :
  พังเทียม
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-381950
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  ๋jamlong190@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังเทียม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:16:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2)


นายจำลอง ไวยขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน