ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201265
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050202
รหัส Obec 6 หลัก :
  201265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudtadam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทัพรั้ง
ตำบล :
  ทัพรั้ง
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-972442
โทรสาร :
  044-972443
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2548
อีเมล์ :
  ktd.korat5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระทองคำ ศูนย์ 14
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทัพรั้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 22:52:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)


นายจรัญ ใจแน่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน