ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201266
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050203
รหัส Obec 6 หลัก :
  201266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kutphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านกุดไผ่
ตำบล :
  ทัพรั้ง
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-430456
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทัพรั้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 10:52:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดไผ่


นางสาววิชชุฎา เลิศฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน