ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201267
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050204
รหัส Obec 6 หลัก :
  201267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนขวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baan Donkwang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดอนขวาง
ตำบล :
  ทัพรั้ง
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 สิงหาคม 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนขวาง


นายวิสูตร จันทราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน