ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201269
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050230
รหัส Obec 6 หลัก :
  201269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทำนบพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTAMNOPPHATTHANA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านทำนบพัฒนาใต้
ตำบล :
  หนองหอย
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  086-4595395
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2497
อีเมล์ :
  1030201269@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13:31:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา


นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน