ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201271
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050207
รหัส Obec 6 หลัก :
  201271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongyang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองยาง
ตำบล :
  ทัพรั้ง
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-249428
โทรสาร :
  044249428
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระทองคำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทัพรั้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:42:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)


นายธีระ วัชระธราดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน