ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201274
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050225
รหัส Obec 6 หลัก :
  201274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลุกชั่งโค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Talukchungkho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านตลุกชั่งโค
ตำบล :
  หนองหอย
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-249695
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2509
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 19:49:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค


นางวารี หวังปรุงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน