ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนหัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201275
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050226
รหัส Obec 6 หลัก :
  201275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถนนหัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THANONHAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านถนนหัก
ตำบล :
  หนองหอย
อำเภอ :
  พระทองคำ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30220
โทรศัพท์ :
  044-430401
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 ส.ค. 2486
อีเมล์ :
  banthanoonhug@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 07:28:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถนนหัก


นายฉัตร์ตรา แมบจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน