ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201375
รหัส Smis 8 หลัก :
  30032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  201375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสมบูรณ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านซับพงโพด
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  
รหัสไปรษณีย์ :
  30330
โทรศัพท์ :
  0-4424-9093
โทรสาร :
  044961088
ระดับที่เปิดสอน :
 
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


นายนิพนธ์ ภักดีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา