ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201375
รหัส Smis 8 หลัก :
  30032008
รหัส Obec 6 หลัก :
  201375
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสมบูรณ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านซับพงโพด
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  เสิงสาง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30330
โทรศัพท์ :
  0-4424-9093
โทรสาร :
  044961088
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฏาคม 2548
อีเมล์ :
  sompongcu2008@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุญวัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  108. กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 10:42:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา


นายสวาท สารกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา