ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจักราชวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201383
รหัส Smis 8 หลัก :
  30022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  201383
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จักราชวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chakrat Wittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน
ตำบล :
  จักราช
อำเภอ :
  จักราช
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30230
โทรศัพท์ :
  044-39916-7
โทรสาร :
  044-39920-0
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  chakarat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนราชสีมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จักราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  63.0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:48:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจักราชวิทยา


นายนิสิทธิ์ ส่งสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน