ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030201416
รหัส Smis 8 หลัก :
  30072006
รหัส Obec 6 หลัก :
  201416
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมพิมายศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikomphimaisuksa School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบุญส่งพัฒนา
ตำบล :
  นิคมสร้างตนเอง
อำเภอ :
  พิมาย
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30110
โทรศัพท์ :
  044965448
โทรสาร :
  044965448
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 เมษายน 2539
อีเมล์ :
  npss@mattayom31.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนสุรธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นิคมสร้างตนเอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2560 เวลา 03:53:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา


นายปรีชา เพียรกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน