ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260165
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040002
รหัส Obec 6 หลัก :
  260165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโคกใหญ่
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  0862134945
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุเมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:38:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน