ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงเค็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260169
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040038
รหัส Obec 6 หลัก :
  260169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงเค็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongkeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดงเค็ง
ตำบล :
  หนองขมาร
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  044-630190
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2488
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคูเมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขมาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:25:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงเค็ง


นายชาติชาย พลอาษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน