ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260175
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040015
รหัส Obec 6 หลัก :
  260175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกระทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkratum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านกระทุ่มนอก
ตำบล :
  ตูมใหญ่
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  0902837824
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  bannongkratum123@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตูมใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2563 เวลา 20:22:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม


นายบารมี ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน