ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260180
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040044
รหัส Obec 6 หลัก :
  260180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโศกนาคท่าม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansoknarktarmung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านท่าม่วง
ตำบล :
  หินเหล็กไฟ
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  044-630413
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  Soknarktarmung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 11:15:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง


นายกัษณ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน