ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260182
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040016
รหัส Obec 6 หลัก :
  260182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปะคำสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pakamsumrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านบ้านปะคำสำโรง
ตำบล :
  ตูมใหญ่
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  044-119113
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  pakamsumrongschool2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตูมใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:08:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง


นางช่วงมณี จงเพียร พุฒสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะคำสำโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน