ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260187
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040029
รหัส Obec 6 หลัก :
  260187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านปะเคียบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadbanpakiab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปะเคียบ
ตำบล :
  ปะเคียบ
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  0899171732
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ต.ค 2477
อีเมล์ :
  pakiabworker@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะเคียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:08:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ


นายพัฒนา โททัสสะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน