ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงย่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260197
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040026
รหัส Obec 6 หลัก :
  260197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงย่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongyor school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านหนองแวง
ตำบล :
  ปะเคียบ
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  044-783667
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2494
อีเมล์ :
  saritphols8@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคูเมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปะเคียบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:04:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงย่อ


นายสฤษฎ์พล สุขกำเนิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงย่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน