ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260200
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040032
รหัส Obec 6 หลัก :
  260200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบัวทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbuathong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านเพชรบูรพา
ตำบล :
  พรสำราญ
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  044-630200
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  watbuathong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:26:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบัวทอง


นายสุวิท ล้วนกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน