ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนยานาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260201
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040033
รหัส Obec 6 หลัก :
  260201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนยานาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONYANANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโนนยานาง
ตำบล :
  พรสำราญ
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  044-630203
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 กรกฎาคม 2508
อีเมล์ :
  nonyanang@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คูเมือง3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 14:24:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนยานาง


นายจักรพรรดิ เดิมทำรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยานาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน