ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคูบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260206
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040006
รหัส Obec 6 หลัก :
  260206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคูบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoobon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านคูบอน
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  044-676026
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กรกฏาคม 2507
อีเมล์ :
  bankoobon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มคุเมือง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:26:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคูบอน


นางวราลักษณ์ ศิวยากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน