ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260208
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040007
รหัส Obec 6 หลัก :
  260208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองติ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongtiw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองติ้ว
ตำบล :
  คูเมือง
อำเภอ :
  คูเมือง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31190
โทรศัพท์ :
  044-676064
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 /06/ 2506
อีเมล์ :
  Bannongtewkm2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คูเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:01:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว


นายธนภัทร วีรพัฒน์อนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองติ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน