ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260230
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030035
รหัส Obec 6 หลัก :
  260230
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkok(songrummit)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองกก
ตำบล :
  สะเดา
อำเภอ :
  นางรอง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044630407
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ธ.ค. 2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สะเดา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:35:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)


นายกริช แสงสุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน