ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260245
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030003
รหัส Obec 6 หลัก :
  260245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหญ้าวัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongyawua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองหญ้าวัว
ตำบล :
  ก้านเหลือง
อำเภอ :
  นางรอง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044119169
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เม.ย. 2513
อีเมล์ :
  nongyawoa_brm3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.บร.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ก้านเหลือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:45:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว


นายประดิษฐ์ เอี่ยมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน