ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260255
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030018
รหัส Obec 6 หลัก :
  260255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantungyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทุ่งใหญ่
ตำบล :
  ทุ่งแสงทอง
อำเภอ :
  นางรอง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31110
โทรศัพท์ :
  044630214
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:52:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่


นางอุบล ปานงูเหลือม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน