ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวงษ์วารี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260405
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040068
รหัส Obec 6 หลัก :
  260405
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวงษ์วารี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwongvaree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านส้มกบ
ตำบล :
  มะเฟือง
อำเภอ :
  พุทไธสง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31120
โทรศัพท์ :
  044-630307
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  wongvareept2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.มะเฟือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:28:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวงษ์วารี


นางวิมลมาศ ชำนิกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์วารี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน