ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260414
รหัส Smis 8 หลัก :
  31040070
รหัส Obec 6 หลัก :
  260414
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวรดิษฐ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watworradit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านจอกเตี้ย
ตำบล :
  หายโศก
อำเภอ :
  พุทไธสง
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31120
โทรศัพท์ :
  044-630233
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2480
อีเมล์ :
  Watworradit3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หายโศก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:28:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวรดิษฐ์


นางน้ำค้าง โชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรดิษฐ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน