ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1031260450
รหัส Smis 8 หลัก :
  31030126
รหัส Obec 6 หลัก :
  260450
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแท่นทัพไทย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tantabthai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านแท่นทัพไทย
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  ละหานทราย
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  tantupthai.brm3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:11:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย


นายประสิทธิ์ บำรุงรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย